Tilmeldingsvilkår for SPOCE.DK kurser

Tilmelding

Tilmelding kan foretages via denne hjemmeside eller skriftligt og er bindende.
Alle tilmeldinger bekræftes via e-mail og skriftligt via en faktura.
Kursusplads er reserveret, når betaling er modtaget hos SPOCE.DK.

Eksamenstilmelding

For åbne kurser og virksomhedskurser bliver kursisten af SPOCE.DK tilmeldt den eksamen eller de eksaminer, der er programsat for kurset.

For e-Learning kurser skal kursisten selv tilmelde sig eksamen. Tilmelding til eksamen kan først accepteres, når SPOCE.DK har modtaget betaling for e-Learningkurset. Tilmelding til eksamen i forbindelse med et e-Learning forløb er bindende. En tilmeldt eksamen betragtes som afholdt, når den e-Learning eksamensdag, som kursisten har tilmeldt sig, er slut, uanset om kursisten møder til eksamen eller udebliver fra eksamen.

Skulle kursisten fejle ved en Foundation eksamen, er der mulighed for på den samme eksamensdag mod betaling at gennemføre en Foundation re-eksamen. Prisen for en Foundation re-eksamen er 3.000,- DKK plus moms.

Foundation re-eksamen skal i forbindelse med et åbent kursus eller virksomhedskursus gennemføres inden afslutning af det igangværende kursusforløb.

Tilmelding ON-LINE eksaminer

ON-LINE eksaminer forudbetales, hvilket betyder at den bestilte eksamen først vil være tilgængelig, når kursisten har betalt herfor.

ON-LINE eksaminer skal bestilles mindst 3 uger før afholdelse. SPOCE.DK bestiller ON-LINE eksaminer, når betaling herfor er modtaget, hvilket betyder at tidsfristen skal være mindst 3 uger plus den tid der anvendes til gennemførelse af betaling.

ON-LINE eksaminer er inkluderet i SPOCE.DK Passport e-Learning kurser, når dette er specificeret i kursusbeskrivelsen, og kan først blive tilgængelige, når SPOCE.DK har modtaget betaling for Passport e-Learning kurset.   ​

​E-mail kommunikation i forbindelse med kurset

Du vil blive indkaldt til kurset via e-mail.

I løbet af din forberedelse til kurset, vil du regelmæssigt modtage e-mail med oplysninger til brug for din forberedelse og tilmelding til den/de eksamen/eksaminer, som du er tilmeldt i forbindelse med dit kursusforløb.

Betaling - Classroom kurser

Kursusafgiften betales ved modtagelse af faktura, og det vil af fakturaen fremgå, hvornår betaling senest skal være SPOCE.DK i hænde. Typisk 1 til 2 uger før kursusstart.

Deltagelse i classroom kurser forudsætter, at betaling for kurset er modtaget hos SPOCE.DK.
Alle priser er ekskl. moms. 

Betaling - On-Line e-Learning

Bestilling af eksaminer til SPOCE Passport e-Learning kurser kræver, at SPOCE.DK har modtaget betaling af den i kursuspakken fremsendte faktura.

Bestilling af tilkøbte eksaminer til SPOCE Passport e-Learning kurser kræver ligeledes, at at SPOCE.DK har modtaget betaling af den for den bestilte eksamen/eksaminer fremsendte faktura.

Deltagelse i en eksamen forudsætter, at SPOCE.DK har modtaget betaling herfor.

 

Flytning og afmelding

Flytning eller afmelding af en bestilt kursustilmelding kan ske, såfremt dette gøres skriftligt (brev eller e- mail). 

I tilfælde af flytning eller afmelding af deltagelse i et bestilt kursus, gælder følgende:

  • Indtil 6 uger før kursusstart kan du frit flytte eller afmelde din kursustilmelding
  • Flytter eller afmelder du din kursustilmelding senere end 6 uger før kursusstart opkræves 25 % af kursusprisen.
  • Flytter eller afmelder du din kursustilmelding senere end 4 uger før kursusstart opkræves 50 % af kursusprisen.
  • Flytter eller afmelder du din kursustilmelding senere end 2 uger før kursusstart opkræves 100 % af kursusprisen.

​Såfremt du bliver forhindret, er du naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager på din kursustilmelding. 

Overtegning/aflysning

Hvis der ikke er plads på et kursus, giver vi dig besked med det samme.
Når kurset udbydes igen, vil du automatisk blive kontaktet af os og få tilbudt en kursusplads.

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores kurser, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser.
​Dette kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af kurset.

I så fald tilbyder vi naturligvis en plads på det førstkommende kursus med samme indhold. 

Generelt

SPOCE.DK tager forbehold for ændringer af tid, sted, indhold, pris samt eventuelle trykfejl.

PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, ITIL® og AgilePM® kurser tilbydes i samarbejde med SPOCE Project Management Limited, og på Foundation og Practitioner kurserne samt Pasport e-Learning anvendes kursusmateriale fra SPOCE Project Management Limited.

Kursuskalender og kursustilmelding

The MSP® and PRINCE2® Licensed Affiliate logos are trademarks of AXELOS Limited, 

used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

MSP®, PRINCE2®, MoV® and ITIL® are Registrered Tademarks of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved

The SPOCE logo is a Trade Mark of SPOCE Project Management Limited​