PRINCE2® Projektdokumentationssystem
​Baseret på ELO Digital Office

 • Dokumentarkiv:
  • PRINCE2® ledelsesprodukter
  • E-mails
  • Teknisk dokumentation inkl. CAD tegninger
  • Billeder, Video mv.​
 • PRINCE2® skabeloner
 • PRINCE2® proces workflow​
 • Review workflow
 • Adgang til deling af viden og erfaring

Projektdokumentation beskriver den opgave et projekt skulle udføre, den valgte løsningsmodel, hvem der var involveret og hvordan man nåede i mål.

Dokumentation handler om at få det hele med. Det handler også om at samle, sikre og dele viden. Hvem har noget at vinde? PRINCE2® i ELO er til private/offentlige virksomheder, der leder projekter efter PRINCE2®-metoden og institutioner, der arbejder ud fra Den Fællesstatslige Projektmodel.

Systemet skaber en fælles struktur og referenceramme, der gør det muligt og let at dele erfaringer og dokumentation på kryds og tværs af organisationen, dens systemer, programmer og medarbejdere.

PRINCE2® i ELO skaber struktur, sikkerhed og tilgængelighed ved hjælp af automatiske processer og skabeloner skabt til PRINCE2®- projekter

Hvad får projektlederen ud af det?

PRINCE2® i ELO eliminerer den sårbarhed, der ligger i, at hver enkelt projektleder har sin egen måde at dokumentere et projekt på. Systemet støtter projektlederen, så ALLE dele af projektet bliver dokumenteret. Det er skræddersyet til en PRINCE2®-projektleder og indeholder en række skabeloner, der letter arbejdet og sørger for alle informationerne kommer med.

Al projektdokumentation er samlet et sted, hvilket giver projektlederen mulighed for at anvende ELO Digital Office unikke søgemaskine og derved få adgang til viden og erfaring i både eget som andres projekter. ELO Digital Office søgemaskine kan søge i tekstdokumenter, billeder, tegninger, etc.

Review, sikkerhed for korrekte dokumenter

Otte øjne ser bedre end to! Flere personer skal ofte gennemgå (review) dokumenter. Et modul til PRINCE2® i ELO gør denne proces lettere og med bedre styring når dokumenter skal i review. Review kan vælges efter forskellige kriterier hos flere personer med individuelle instruktioner. Resultatet af et review samles automatisk op i en protokol. Hvis det ønskes sendes hele materialet til godkendelse, hvorefter det fastfryses med digital signatur og rapport der dokumenterer forløbet.

Automatisering af rapportering

Alle kender til situationen! Faste rapporteringer, hvad enten det er månedsrapporten eller den kvartalsvise status - kom den til tiden? Med et rapporteringsmodul sikrer systemet at de ansvarlige får grundlaget tilsendt i rette tid til at levere rapporten til tiden og med den rette skabelon, fordi den er vedlagt. Hvis deadline kommer for tæt på uden rapporten er leveret udsender systemet en påmindelse. Det er en god idé at anvende It-systemet som en “hjælpende-hånd”.

Hvad skal virksomheden med det?

PRINCE2® i ELO giver virksomheden en unik mulighed for at strukturere og forenkle sin måde at dokumentere projekter på. Samtidig sikrer PRINCE2® i ELO virksomheden, at ALLE projekter bliver dokumenteret på den samme strukturerede måde og minimerer risikoen for, at vigtig viden går tabt eller ligger hengemt på en projektleders egen computer. Systemet kan tilpasses den enkelte virksomhed på ganske kort tid og integreres til Microsoft Office og Outlook uden krævende og dyr programmering!

Ved at samle al projektdokumentation et sted åbnes mulighed for deling af viden og erfaring. ELO Digital Offices søgemaskine kan gøre viden- og erfaringsdeling til virkeligehed, så successer kan gentages og fejl undgås.

Tør du prøve det?

Hvis du er nysgerrig på PRINCE2® i ELO, så er du velkommen til at prøve systemet gratis i op til tre måneder. Den eneste udgift er din egen tid og den vi skal bruge til at sætte systemet op til din virksomhed. Og det er hurtigt gjort!

Vil du høre mere om løsningen kontakt os eller ring til:

Bent Okholm -  ELO Digital Nordic ApS - tlf. +45 70 26 43 44.

Ole Sten Christensen - SPOCE DK - +45 70 20 79 01​.

The MSP® and PRINCE2® Licensed Affiliate logos are trademarks of AXELOS Limited, 

used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

MSP®, PRINCE2®, MoV® and ITIL® are Registrered Tademarks of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved

The SPOCE logo is a Trade Mark of SPOCE Project Management Limited​