Danske PRINCE2® Skabeloner​

SPOCE.DK PRINCE2 skabeloner er opdelt i de 3 kategorier, som er angivet i den danske PRINCE2 manual - Appendiks A.

Baselines er de ledelsesprodukter, som bliver underlagt ændringsstyring, når de er blevet godkendt:

  • Plan (omfatter planer på projekt-, fase og teamniveau)​

For disse ledelsesprodukter er skabeloner udarbejdet i MS-Word forsynet med versionshistorik og indholdsfortegnelse. Tekst angivet i kursiv er formateret som skjult tekst og vil ikke fremgå af udskriften, men udelukkende ment som en hjælp til brugeren.​

Dokumentation er dynamiske ledelsesprodukter, der indeholder information om projektets fremdrift:

For disse ledelsesprodukter er skabeloner udarbejdet i MS-Excel og cellerne med overskrifterne i tabellerne er forsynet med kommentarer for vejledning af brugeren. Denne kommentar ses, når musemarkøren placeres i overskriftcellen.

Rådes der over et databasebaseret projektstyringssystem, kan Excel-arkene importeres i tabeller i databasen.

Rapporter er ledelsesprodukter, der giver et øjebliksbillede af aspekter ved projektet på forskellige

tidspunkter:

For disse ledelsesprodukter er skabeloner udarbejdet i MS-Word. Tekst angivet i kursiv er formateret som skjult tekst og vil ikke fremgå af udskriften, men udelukkende ment som en hjælp til brugeren.

Vi hører gerne kommentarer og ønsker dig god fornøjelse med anvendelsen af skabelonerne.

The MSP® and PRINCE2® Licensed Affiliate logos are trademarks of AXELOS Limited, 

used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

MSP®, PRINCE2®, MoV® and ITIL® are Registrered Tademarks of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved

The SPOCE logo is a Trade Mark of SPOCE Project Management Limited​