​PRINCE2® Practitioner kursus​

​Kursets formål er at give dig en dyb forståelse af PRINCE2® metoden og det tankesæt (mindset), som er grundlaget for PRINCE2® metoden, således at du efterfølgende vil være i stand til at varetage rollen som projektleder for komplekse projekter gennem proaktivt og systematisk at kunne planlægge, organisere og styre projekter målrettet og effektivt ved anvendelse af PRINCE2® metoden.

Kurset afsluttet med en international akkrediteret PRINCE2® Practitioner eksamen, som når bestået, giver dig ret til at anvende betegnelsen ”Registreret PRINCE2® Practitioner”.

Kurset er rettet mod projektledere, kommende projektledere og projektets beslutningstagere. Det vil dog være en fordel at have erfaring i projektarbejde, samt at være bekendt med generelle projektterminologier.

Kurset afholdes på dansk med dansk PRINCE2® manual, danske SPOCE PRINCE2® kursusmaterialer og dansk PRINCE2® Practitioner eksamen, men kan som virksomhedskursusafholdes på engelsk.

Kurset afholdes i samarbejde med SPOCE Project Management Limited.

OBS! Deltagelse på kurset forudsætter at du har bestået en PRINCE2® Foundation eksamen eller deltager i det foregående PRINCE2® Foundationkursus og her bestået PRINCE2® Foundation eksamen.

Kursuskalender og Kursustilmelding

Kursisternes resultat

Beståelsesprocenten for PRINCE2® Practitioner eksamen er 94%

På SPOCE.DK PRINCE2® kurser består man PRINCE2® eksamen med et resultat, der ligger langt over beståelsesgrænsen.

Man opnår gennemsnitligt 71 % af det maksimale antal point ved PRINCE2® Practitioner eksamen. For at bestå skal kursisten opnå mindst 55 % af det maksimale antal point. 

Dette resultat er et udtryk for, at kursisterne har tilegnet sig en omfattende viden om PRINCE2®, som viser, at de er i stand til at anvende PRINCE2® i praksis. 

Underviser

Ole Sten Christensen har 15 års erfaring i PRINCE2® uddannelse og er APM Group Approved trainer for PRINCE2®.

Ole har mange års erfaring inden for området og har praktisk erfaring som projektleder i et PRINCE2® projektmiljø samt forestået succesfuld implementering og tilpasning af PRINCE2® i såvel offentlige organisationer som private virksomheder

Kursusforløb.

Kurset gennemføres som et 2 dages sammenhængende kursus, som afsluttes med en PRINCE2® Practitioner eksamen.

Ved møde på PRINCE2® Practitioner kurset får du udleveret SPOCE PRINCE2® Practitioner kursusmateriale med detaljeret program og PRINCE2® Practitioner kursusopgaver.

Kursusdag 1

Kl. 9.00 til 17.00 med frokost mellem 12.00 og 13.00

Med udgangspunkt i en projekt-case og gennem en fordybelse i PRINCE2® metoden, skal du angive, hvorledes PRINCE2® elementer (processer, temaer, principper og ledelsesprodukter) vil kunne anvendes i, såvel den aktuelle projekt-case, som generelt.


Opgaveløsninger har i første omgang til formål at gøre dig fortrolig med den eksamensteknik, der skal anvendes til Practitioner eksamen, således at din PRINCE2® viden kan formidles optimalt ved Practitioner eksamen. På sigt viser erfaringen, at du i dit daglige projektarbejde har stor nytte af den dybdegående viden, som blev erhvervet på Practitioner kurset, og anvendelsen af PRINCE2® bliver i højere grad tilpasset den organisation, hvori projektet afvikles.

Ved slutningen af kursusdag 1 har du erhvervet sig en dybdegående viden om PRINCE2®, og du er i stand til at formidle denne på en struktureret måde, og dermed i stand til at yde en optimal indsats ved den forestående PRINCE2® Practitioner eksamen.

Aftenarbejde - ca. 1 time

Kursusdag 2

Kl. 9.00 til ca. 14.00, PRINCE2® Practitioner eksamen

Dit eksamensresultat vil foreligge umiddelbart efter eksamen

PRINCE2® kurset afsluttes med den internationale APMG international akkrediterede PRINCE2® Practitioner eksamen.

Eksamen er en 2,5 timers multiple-choice eksamen. Det er en åben bog eksamen, hvor det dog kun er tilladt at medbringe den officielle PRINCE2® manual I eksamenslokalet.

Formålet med eksamen er, at give dig mulighed for at vise din forståelse af PRINCE2® samt din evne til at anvende metoden på en hensigtsmæssig måde under de givne forudsætninger, der er beskrevet i et projekt scenarie.

Practitioner eksamen anvender objektive test spørgsmål, hvor du skal vælge svaret på et spørgsmål ud fra et sæt givne svarmuligheder, hvor rigtige og forkerte svar på forhånd er givet.

Eksamen består af 8 spørgsmål, der er defineret i PRINCE2® eksamenskravbeskrivelsen. I hver eksamen er det muligt at opnå 80 point. Du skal opnå mindst 44 point (55%) i de 8 spørgsmål for at bestå eksamen.

PRINCE2® Practitioner eksamen afholdes under UKAS akkrediterede regler fra APMG international og kan udelukkende afholdes af en PRINCE2® akkrediteret trænings organisation, som SPOCE Project Management Limited.

Alle eksamensbesvarelser sendes til APMG international i England for endelig kontrol. Efter ca. 2 - 4 uger vil du kunne downloade sit eksamensbevis fra din APMG konto og være optaget i AXELOS PRINCE2® succesfull candidate register. Dette register er dit officielle bevis for, at du virkelig har gennemført og bestået den officielle PRINCE2® eksamen.

Kursuskalender og Kursustilmelding

The MSP® and PRINCE2® Licensed Affiliate logos are trademarks of AXELOS Limited, 

used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

MSP®, PRINCE2®, MoV® and ITIL® are Registrered Tademarks of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved

The SPOCE logo is a Trade Mark of SPOCE Project Management Limited​