PRINCE2® Foundation kursus​

Kursets formål er at give dig kendskab til og forståelse for PRINCE2® metoden og det tankesæt (mindset), som er grundlaget for PRINCE2® metoden, således at du efterfølgende vil være i stand til at kunne planlægge, organisere og styre projekter målrettet og effektivt ved anvendelse af PRINCE2® metoden.

Kurset afsluttes med en international akkrediteret eksamen, hvor din viden om PRINCE2® bliver afprøvet.

På kurset løser du løbende opgaver for at anvende deres PRINCE2® viden umiddelbart. Disse opgaver er baseret på et projektscenarium, som afspejler kursisternes daglige problemstillinger i deres projektarbejder.

Under kurset løses opgaver i:

 • Organisering af et projekt
 • Planlægning af et projekt og herunder udarbejdelse af produktbeskrivelser
 • Projektets Business Case
 • Risikoanalyse af projektet
 • Projektets fremdrift – rapportering, tolerancer, afvigelses- og ændringsprocedure
 • Kurset er rettet mod projektledere, kommende projektledere og projektets beslutningstagere. Det vil dog være en fordel at have erfaring i projektarbejde, samt være bekendt med generelle projektterminologier.

PRINCE2® fokus på kvalitet og udbytte gennem afstemning af forventninger til resultatet er implementeret i SPOCE PRINCE2® kurser, hvor du, som en del af forberedelsen, meddeler kursuslederen, hvilke forventninger hver enkelt har til de 3 afsluttende kursusdage. Det er så kursuslederens opgave at afstemme forventningerne og tilpasse kurset, således at du opnår et optimalt udbytte af SPOCE PRINCE2® kurset.

Kurset afholdes på dansk med dansk PRINCE2® manual, danske SPOCE PRINCE2® kursusmaterialer og dansk PRINCE2® Foundation eksamen, men kan som virksomhedskursus afholdes på engelsk.

Kurset afholdes i samarbejde med SPOCE Project Management Limited.

Kursuskalender og Kursustilmelding

Kursisternes resultat

Beståelsesprocenten for PRINCE2® Foundation eksamen er 99%.

På SPOCE.DK PRINCE2® Foundation kurser består man PRINCE2® Foundation eksamen med et resultat, der ligger langt over beståelsesgrænsen.

Man besvarer gennemsnitligt 79 % af spørgsmålene ved PRINCE2® Foundation eksamen rigtigt. For at bestå er det blot nødvendigt at besvare 50% af eksamensspørgsmålene rigtigt.

Dette resultat er et udtryk for, at man på kurset tilegner sig en omfattende viden om PRINCE2®, som giver dig et godt grundlag for at anvende PRINCE2® i praksis.

Underviser

Ole Sten Christensen har 15 års erfaring i PRINCE2® uddannelse og er APM Group Approved trainer i PRINCE2®.

Ole har mange års erfaring inden for området og har praktisk erfaring som projektleder i et PRINCE2® projektmiljø samt forestået succesfuld implementering og tilpasning af PRINCE2® i såvel offentlige organisationer som private virksomheder

Kursusforløb​

Der er 2 mulige kursusforløb:

 1. 1 + 3 dages kursusforløb, der består af en Kick-off dag, en studieperiode med vejledning og et 3 dages kursus afsluttende med PRINCE2® Foundation eksamen.
 2. 3 dages Kursusforløb, der består af en studieperiode med vejledning og et 3 dages kursus afsluttende med PRINCE2® Foundation

Kick-off dagen (kun for 1 + 3 dages kursusforløbet)

Du samles med dine medkursister én dag fra kl. 10.00 til 16.00, hvor du får udleveret en PRINCE2® manual og SPOCE kursusmateriale for forberedelse indeholdende forslag til studieplan og en adgang til SPOCE PRINCE2® elektroniske kursusmaterialer med hjælpemidler til forberedelsen, herunder en database med mere end 300 eksempler på PRINCE2® Foundation eksamensspørgsmål.

Kick-off dagens program:​

 • Gennemgang af kursusforløb
 • Introduktion til PRINCE2® - definitioner, principper, temaer og processer
 • PRINCE2® procesmodellen
 • Frokost
 • PRINCE2® projektorganisationen – ledelse, styring og levering, samt de 3 projektinteresser

Studieperiode (3 til 4 uger)

Formålet med denne periode er, at du tilegner sig et kendskab til PRINCE2® gennem at studere PRINCE2®manualen.


Programmet for studieperioden fremgår af studieplanen i SPOCE kursusmateriale for forberedelse. Du har mulighed for løbende at checke sin viden gennem anvendelse af SPOCE Elektroniske kursusmaterialer med eksempler på eksamensspørgsmål.

I studieperioden har du adgang til vejledning via e-mail eller telefon. 

Kursus med Foundation eksamen

Kurset gennemføres som et 3 dages sammenhængende kursus, hvor der afsluttes med en PRINCE2® Foundation eksamen. 


Ved møde på det afsluttende 3 dages kursus får du udleveret SPOCE PRINCE2® kursusmateriale med detaljeret program, kursusopgaver og kursusplancher, samt en eksamensvejledning med en prøveeksamen.

Kursusdag 1

Kl. 9.00 til 17.00 med frokost mellem 12.00 og 13.00
Emner kursusdag 1:

 • PRINCE2® definitioner - Projekt, Projektledelse og Program
 • PRINCE2® principper:
  • Fokus på produkter
  • Fortsat forretningsbegrundelse
  • Tage ved lære af erfaringer
  • Faseopdeling
  • Tilpasning til projektmiljøet
  • Afvigelsesstyring
  • Fastlagte roller og ansvar
 • PRINCE2® terminologi
 • PRINCE2® procesmodellen - sammenhæng mellem processer, aktiviteter og ledelsesprodukter

Aftenarbejde - ca 1 til 2 timer:

Individuel eksamenforberedelse - gennemførelse af prøveeksamen

Kursusdag 2

Kl. 9.00 til 17.00 med frokost mellem 12.00 og 13.00

Emner kursusdag 2:

 • Tema – Organisation - projektets ansvarsmæssige struktur - HVEM
 • Tema – Kvalitet - måden at fremstille og godkende produkter
 • Tema – Planlægning - hvordan produkterne skal leveres - HVOR, HVORDAN og af HVEM
 • Tema – Business Case - den fortsatte forretningsbegrundelse

​Hvert tema relateres til PRINCE2® principper og processer og ledelsesprodukter, således at du opnår en god forståelse af sammenhængen i PRINCE2® metoden og hvorledes PRINCE2® kan tilpasses det enkelte projekt.
​​Aftenarbejde - ca. 2 timer

Individuel eksamensforberedelse - gennemførelse af prøveeksamen.

Kursusdag 3

Kl. 9.00 til 15.30 med frokost mellem 12.00 og 13.00

Emner kursusdag 3:

 • Tema - Risiko - styring af projektets usikkerheder
 • Tema – Fremdrift - proaktiv projektstyring og rapportering
 • Tema – Ændringer - vurdering og styring af ændringer
 • Tilpasning af PRINCE2® til projektmiljøet - sammenfatning

Hvert tema relateres til PRINCE2® principper og processer og ledelsesprodukter, således at kursisten opnår en god forståelse af sammenhængen i PRINCE2® metoden, og hvorledes PRINCE2® kan tilpasses det enkelte projekt.

PRINCE2® Foundation eksamen

Kl. 16.00 til 17.00

PRINCE2® kurset afsluttes med den internationale APMG International akkrediterede PRINCE2® Foundation eksamen, der er en ”multiple choice” eksamen med 70 spørgsmål, hvoraf 35 eller flere skal besvares rigtigt for at kursisten har bestået eksamen.

PRINCE2® Foundation eksamen afholdes under UKAS akkrediterede regler fra APMG International og kan udelukkende udføres af en Akkrediteret Trænings Organisation - som SPOCE - for international anerkendelse.

Duhar 1 time til eksamensbesvarelse, der gennemføres uden brug af hjælpemidler.

Eksamensbesvarelsen kontrolleres umiddelbart efter afslutning af eksamen og hver du får besked om sin præstation ca. 30 minutter efter eksamensafslutning.

Alle eksamensbesvarelser sendes til APMG International i England for endelig kontrol. Efter ca. 2 - 4 uger vil du kunne downloade sit eksamensbevis fra din APMG konto og være optaget i AXELOS PRINCE2 Succesfull Candidate register. Dette register er dit officielle bevis for, at du virkelig har gennemført og bestået den officielle PRINCE2® eksamen.

Kursuskalender og Kursustilmelding

The MSP® and PRINCE2® Licensed Affiliate logos are trademarks of AXELOS Limited, 

used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

MSP®, PRINCE2®, MoV® and ITIL® are Registrered Tademarks of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved

The SPOCE logo is a Trade Mark of SPOCE Project Management Limited​