​PRINCE2® for Teamledere og Specialister
(Styring af opgaver i et projektmiljø)

Kurset er målrettet projektdeltagere, som f.eks. team-/gruppeledere og specialister, der i et projekt udfører de opgaver, hvis resultat tilsammen udgør projektets resultat.

Efter kurset vil kursisterne være i stand til at styre et opgaveforløb ved brug af de værktøjer, som gennemgås og afprøves på kurset.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i et PRINCE2® projektmiljø, og fokuserer på en opgaves livsforløb i et projekt.


Kursisterne bibringes et overblik over PRINCE2® procesmodellen, således at kursisterne forstår såvel projektlederens som projektdeltagerens rolle i et projekt, samt hovedelementerne i PRINCE2® terminologien.


Kursets fokus er en opgaves livscyklus, og kurset baserer sig på aktuelle praktiske eksempler fra kursistens hverdag i form af opgaver, hvor kursisten afprøver den opnåede viden på kendte opgavesituationer.

PRINCE2® produktbegreb er her et centralt emne ved løsning af opgaver i et projekt, og kursisterne vil arbejde med PRINCE2® produktbegrebet i gruppeopgaver, hvor de vil lære at udarbejde en PRINCE2® Produktbeskrivelse og her anvende begreber, som kvalitetskriterier og kvalitetskontrol.

Opgavens livscyklus opdeles følgende 3 hovedområder:

  1. Igangsætning af en opgave – formelt eller uformelt – forventningsafstemning – aftalens kvalitetskriterier for såvel opgavestiller som opgaveudfører. Det centrale PRINCE2® begreb – produkt – gennemgås og afprøves ved en gruppeopgave.
  2. Kommunikation under udførelse af en opgave – hvilken information har projektlederen (opgavestiller) brug for og hvilken information har projektdeltageren (opgaveløser) brug for og hvordan kommunikeres.
    PRINCE2® begreberne – Kontrolpunktsrapport, projektemne, kvalitetslog, tolerance og afvigelsesrapport gennemgås og afprøves i gruppeopgaver.
  3. Færdigmelding og accept af den færdige opgave – hvordan og til hvem færdigmeldes, hvordan og hvem færdigmelder en opgave, og hvad sker der når opgaven er færdig?​​​​​​​

Kursusprogram:

Kurset afvikles på 1 dag med følgende program.

kl. 9.00 

- Velkomst

kl. 9.15 

- Hvad er PRINCE2® og hvad er et projekt?

- PRINCE2® processmodellen

- PRINCE2® projektorganisationen

- Begrebet ”Afvigelsesstyring” og tilhørende begreber: ”Tolerance” og Projektemner”

kl. 12.00

- Frokost

kl. 13.00 

- Opgavens livscyklus i et PRINCE2® projekt

- Igangsætning af en opgave – gruppeopgave

- Udførelse af en opgave – gruppeopgave

- Færdigmelding og accept af en opgave - gruppeopgave

kl. 17.00

- Afslutning og evaluering

Pauser fastlægges individuelt, så de passer ind i kursets dialog.

Praktisk information

Kursusmaterialer: Huskeliste og plancher udleveres ved kursusstart

Max antal deltagere: 16

Opstartsmøde: ½ dags møde med den uddannelsesansvarlige hos kunden, hvor kursusopgaver fastlægges og specielle ønsker drøftes.

Kurset afholdes udelukkende som virksomhedskursus.

For yderligere information venligst kontakt SPOCE.DK her.

The MSP® and PRINCE2® Licensed Affiliate logos are trademarks of AXELOS Limited, 

used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

MSP®, PRINCE2®, MoV® and ITIL® are Registrered Tademarks of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved

The SPOCE logo is a Trade Mark of SPOCE Project Management Limited​