​MSP® FOUNDATION OG PRACTITIONER BLENDED LEARNING

​​

Dette MSP® kursus er målrettet til dig, som gerne vil tilegne sig viden om MSP® og opnå en certificering i MSP® sideløbende med udførelse af dit job.

MSP® 10 uger kurset er målrettet til Programledere og Forandringsledere med det formål at give deltagerne en struktur, som kan anvendes til at styre en forretningsmæssig forandring og dermed realisering af de strategiske og forretningsmæssige mål, gevinster og resultater.

På MSP® 10 uger kurset tilegner du dig basisviden om MSP® via SPOCE’s MSP® Passport e-Learning system, der er baseret på den mest up-to-date e-Learning pædagogik. Du er ikke alene, men mødes jævnligt med medkursister i Workshops for her at afprøve og diskutere din MSP® viden.

​Note: WS X F = MSP Foundation Workshop – WS X P = MSP Practitioner Workshop

Kursusforløb

Du kan afslutte MSP® kurset med en Foundation eksamen eller med både en MSP® Foundation og Practitioner eksamen.

Afslutter du MSP® kurset med en MSP® Foundation eksamen, gennemfører du:

Kick-Off, Selvstudier, Foundation Workshops og Foundation eksamen

Afslutter du kurset med en MSP® Practitioner eksamen, gennemfører du:

Kick-Off, Selvstudier, Foundation og Practitioner Workshops og Foundation og Practitioner eksamen


Tilmeld dig MSP® kurset her

Kick-Off

Du samles med dine medkursister i 4 timer til en præsentation af kursusforløb, en introduktion til MSP® metoden, MSP® eksaminer og får udleveret kursusmaterialet:

 • •En MSP® 2011 manual – Managing Successful Programmes - 2011 edition
 • •En MSP® Practitioner Prøveeksamen, som anvendes ved Practitioner workshops
 • •En bruger manual for MSP® Passport e-learning systemet
 • •Din personlige login til MSP® Passport e-learning system
 • •Introduktion til MSP® – afsnit 1 i MSP® manualen
 • •Programme management principles – afsnit 2 i MSP® manualen

​Selvstudie - del 1

Du gennemgår i SPOCE MSP® Passport e-Learning system:​

 • •Modul 1 – Getting started
 • •Modul 2 – Intriduction to MSP®
 • •Modul 3 – Programme organization and Program Office
 • •Modul 4 – Vision
 • •Modul 5 – Leadership and Stakeholder Engagement
 • •Modul 6 – Benefit Management
 • •Modul 7 – Blueprint Design and Delivery

Og studerer I MSP® manualen de hertil relevante afsnit, og besvare MSP® Foundation spørgsmål relateret til de gennemgåede moduler.​

Tilmeld dig MSP® kurset her

Forberedelse - Workshop 1

Du fremsender via e-mail til kursuslederen de Foundation spørgsmål, som du ønsker uddybet på Foundation Workshoppen.

Er du Practitioner kursist studerer derudover scenariet i den på Kick-Off udleverede MSP® Practitioner Prøveeksamen og besvarer i denne 2 eksamensspørgsmål.

Workshop 1

Foundation - 2 timer:

Du får svar på dine fremsendte Foundation spørgsmål, og du løser en MSP® Foundation prøveeksamen i de emner, som du har gennemgået i Selvstudie – del 1.

Foundation workshoppen afsluttes med en fælles refleksion over de emner, som er gennemgået.

Practitioner - 2 timer:

Du får forklaret MSP® Practitioner eksamensteknikken, og får feed-back på de løste Practitioner eksamensspørgsmål.

Du løser endnu 2 Practitioner eksamensspørgsmål, som efterfølgende diskuteres.

​​

Tilmeld dig MSP® kurset her

Selvstudie – del 2

Du gennemgår i SPOCE MSP® Passport e-Learning system:

 • •Modul 8 – Planning and Control
 • •Modul 9 – Business Case
 • •Modul 10 – Risk Management and Issue Management
 • •Modul 11 – Quality and Assurance Management

Og studerer I MSP® manualen de hertil relevante afsnit, og besvare MSP® Foundation spørgsmål relateret til de gennemgåede moduler.

Forberedelse - Workshop 2

Du fremsender via e-mail til kursuslederen de Foundation spørgsmål, som du ønsker uddybet på Foundation Workshoppen.

Er du Practitioner kursist studerer derudover scenariet i den på Kick-Off udleverede MSP® Practitioner Prøveeksamen.

Workshop 2

Foundation - 2 timer:

Du får svar på dine fremsendte Foundation spørgsmål, og du løser en MSP® Foundation prøveeksamen i de emner, som du har gennemgået i Selvstudie - del 2.

Foundation workshoppen afsluttes med en fælles refleksion over de emner, som er gennemgået.

Practitioner - 2 timer:

MSP® Practitioner eksamensteknikken repeteres.

Du løser endnu 2 Practitioner eksamensspørgsmål, som efterfølgende diskuteres.

Tilmeld dig MSP® kurset her

Selvstudie – del 3

Du gennemgår i SPOCE MSP® Passport e-Learning system

 • •Modul 12 – Transformational Flow

Og studerer i MSP® manualen de hertil relevante afsnit, og besvare MSP Foundation spørgsmål relateret til de gennemgåede moduler.

Forberedelse - Workshop 3

Du fremsender via e-mail til kursuslederen de Foundation spørgsmål, som du ønsker uddybet på Foundation Workshoppen.

Er du Practitioner kursist studerer derudover scenariet i den på Kick-Off udleverede MSP® Practitioner Prøveeksamen.

Workshop 3

Foundation - 2 timer:

Du får svar på dine fremsendte Foundation spørgsmål, og du løser en MSP® Foundation prøveeksamen i de emner, som du har gennemgået i Selvstudie – del 3.

Foundation workshoppen afsluttes med en fælles refleksion over de emner, som er gennemgået.

Practitioner - 2 timer:

MSP® Practitioner eksamensteknikken repeteres.

Du løser endnu 2 Practitioner eksamensspørgsmål, som efterfølgende diskuteres.

Tilmeld dig MSP® kurset her 

Selvstudie – del 4 – Eksamensforberedelse

Du gennemgår i SPOCE MSP® Passport e-Learning system:

 • •Module 13 - Examination Approaches

Forberedelse - Workshop 4 - Eksamensforberedelse

Du løser en fuld MSP® Foundation prøveeksamen – 75 spørgsmål på 1 time og retter denne.

Er du Practitioner kursist, løser du en fuld MSP® Practitioner eksamen – 2½ time - og retter denne.

Workshop 4 - Eksamensforberedelse

Foundation - 2 timer:

Facilitator besvarer dine spørgsmål til den i forvejen løste MSP® Foundation prøveeksamen med fokus på rationale for eksamensspørgsmål og eksamensteknikken.

Practitioner - 2 timer:

Facilitator repeterer MSP® Practitioner eksamensteknikken, og besvarer dine spørgsmål til den i forvejen løste MSP Practitioner prøveeksamen med fokus på rationale for eksamensspørgsmål og eksamensteknikken.

Du løser med fokus på timing af eksamen 3 Practitioner spørgsmål, som efterfølgende diskuteres.

MSP Eksamen

Foundation eksamen – ON-LINE

PeopleCert akkrediterede MSP® Foundation eksamen, som er en 75 spørgsmål multiple choice eksamen, hvor du skal have besvaret 35 spørgsmål korrekt for at bestå.

Practitioner eksamen – ved fremmøde

PeopleCert akkrediterede MSP® Practitioner eksamen, som er en objektiv multiple choice eksamen baseret på et program scenarie. Du skal opnås mindst 40 point ud af de 80 mulige point for at bestå MSP® Practitioner eksamen.​

Tilmeld dig MSP® kurset her 

Tidsplan

MSP® 10 uger kurset planlægges over en 10 ugers periode med fastlagte datoer for Kick-Off, Workshops og Eksaminer.

Tidsforbrug

Følger du et MSP® Foundation forløb, skal du forvente at anvende ca. 30 timer til selvstudiet, og 12 timer til Kick-Off, Workshops og MSP Foundation eksamen.

Følger du et MSP® Foundation-Practitioner forløb, skal du forvente at anvende ca. 45 timer til selvstudiet, og 20 timer til Kick-Off, Workshops og MSP Foundation og Practitioner eksamen.

Vi ser frem til at mødes med dig på MSP® blended learning kurset.​

Tilmeld dig MSP® kurset her

The MSP® and PRINCE2® Licensed Affiliate logos are trademarks of AXELOS Limited, 

used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

MSP®, PRINCE2®, MoV® and ITIL® are Registrered Tademarks of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved

The SPOCE logo is a Trade Mark of SPOCE Project Management Limited​