Spoce

Her er du: Forsiden - PRINCE2 UDDANNELSE - PRINCE2 e-learning

PRINCE2® Passport e-Learning selvstudie
med Foundation og Practitioner eksaminer

PRINCE2® Passport er et PRINCE2® e-learning selvstudie kursus direkte kvalificerende for de af APM Group Ltd. akkrediterede PRINCE2® Foundation- og Practitioner eksaminer. Formålet med PRINCE2® Passport er at give dig den direkte vej til at blive certificeret PRINCE2® Registeret Practitioner efter din egen studieplan i dit eget tempo.

12 måneders licens betyder, at du har 12 måneder til at gennemføre dit selvstudie, og at din studieplan vil være rubust overfor uforudsete hændelser.

PRINCE2® Passport er ideel for både enkeltpersoner som virksomheder, der ønsker at anvende en fleksibel PRINCE2® uddannelse og forberedelsen til PRINCE2® eksamen. 

Priser og bestilling

Hvorfor PRINCE2® Passport PRINCE2 uddannelsen?

 • Den er baseret på gennemprøvet uddannelsesmateriale og akkrediteret af APMGroup Ltd.
 • Du anvender en fleksibel studieplan, som afvikles i eget tempo på egen lokalitet
 • Beståelse af Foundation eksamen har hos SPOCE.DK hidtil været 100 %, hvilket i øvrigt også har været gældende internationalt
 • Beståelse af Practitioner eksamen har hos SPOCE.DK hidtil været 99 %, hvor den internationale beståelse er 86 %
 • PRINCE2® Passport er browser baseret og kan anvendes på såvel en Windows som en Apple platform
 • PRINCE2® Passport er en økonomisk effektiv løsning for både enkeltpersoner som virksomheder
BESKRIVELSE PRINCE2® PASSPORT E-LEARNING
 
PRINCE2® Passport licensen omfatter den fulde APM Group Ltd. PRINCE2 syllabus for Foundation og Practitioner.
 
PRINCE2® Passport licensen omfatter alle kursusmoduler for både Foundation og Practitioner, så der er ikke behov for yderligere anskaffelse af uddannelsessoftware.
 
PRINCE2® Passport e-learning er på engelsk med engelsk PRINCE2 2009 manual og engelske PRINCE2® eksaminer.
 
PRINCE2® Passport kan anvendes på en Windows-PC, en Apple- PC eller en LINUX PC
 
 
 

Priser og bestilling

Se PRINCE2 Passport e-learning på   

 

De 13 PRINCE2 Passport e-learning moduler: 

Getting Started
Projekt karakteristika, positionering af projekter og programmer og projektstyring.
Introduction
PRINCE2® struktur, Principper, Temaer og Processer.
SU & IP Processes
Aktiviteter og ledelsesprodukter i disse processer samt deres indbyrdes relationer.
CS & MP Processes
Projektlederens styringsprocesser og deres indbyrdes relationer.
DP, SB & CP Processes
Aktiviteter og ledelsesprodukter og hvorledes disse processer passer ind i projektets tidsplan.
Organization Theme
PRINCE2® organisationsstrukturen, roller og ansvar og hvorledes dette tilpasses til projektet.
Business Case Theme
Business Casens udvikling og udbyttereview.
Risk Theme
PRINCE2®’s tilgang til risikostyring, hvorledes risici identificeres, evalueres og imødegås, risikostyringsstrategi og dokumentation af risici.
Plans Theme
Produktbaseret planlægning, planlægningsniveauer og procedure for fremstilling af en robust RINCE2® plan.
Quality Theme
Kvalitet i et PRINCE2® projekt og hvorledes kvaliteten dokumenteres..
Change Theme
Ændringsstyring og procedure til at sikre at produkterne er anvendelige til formålet.
Progress Theme
Måling, styring og rapportering af fremdrift.
Examination Approaches 
Eksamensvejledning, spørgsmålstyper, format og teknikker til at opnå en succesfuld eksamen.

HVOR MEGET TID SKAL ANVENDES PÅ PRINCE2® PASSPORT UDDANNELSEN?
 
 
For at opnå PRINCE2® Foundation niveau skal du regne med at anvende ca. 25 timer. Et PRINCE2® Practitioner niveau vil dog kræver op til 50 timer (dvs. ca. 25 timer ud over den tid, du har anvendt til Foundation niveau). Studiet vil være en blanding af e-Learning (PRINCE2® Passport licens), læsning af PRINCE2® manualen og support materialer samt løsning af kursusopgaver. Afhængig af dine øvrige opgaver, kan du planlægge med at anvende fra 4 uger til 12 måneder for at færdiggøre din PRINCE2® Passport uddannelse.
Det anbefales, at du identificerer en måldato for din færdiggørelse af PRINCE2® Passport uddannelsen, således at du kan fokuserer på denne måldato. Du skal senest 3 uger før planlagt eksamensdeltagelse henvende dig til SPOCE.DK for at tilmelde dig en P2 Passport eksamensdag. Det er muligt at deltage i begge eksaminer samme dag eller vælge to forskellige dage til hver sin eksamen.
 
 
Du kan løbende følge med i din egen indlæring, da PRINCE2® Passport løbende registrerer den tid du anvender PRINCE2® Passport og din præstation ved anvendelse af henholdsvis Foundation og Practitioner eksamenssimulatoren.
SUPPORT AF PRINCE2® PASSPORT UDDANNELSEN
Når du anskaffer en PRINCE2® Passport licens, vil denne være gyldig i 12 måneder. I denne periode er din PRINCE2® Passport omfattet af en supportaftale, der sikrer, at indholdet i PRINCE2® Passport til stadighed er konsistent med APM Group Ltd. syllabus for PRINCE2®.

Supportaftalen inkluderer derudover en mulighed for dig til at stille spørgsmål til og få svar fra SPOCE.DK via e-mail. Du kan få besvaret spørgsmål vedr. problemstillinger i PRINCE2®, selve PRINCE2® Passport programmet og evt. tekniske spørgsmål til afviklingen af PRINCE2® Passport.
PLANLAGTE PRINCE2® PASSPORT EKSAMENSDAGE I DANMARK
PRINCE2® Passport eksaminer afholdes med følgende program:
 
PRINCE2® Foundationeksamen
Kl. 9.30 Registrering for Foundation eksamen
Kl. 9.45 Gennemgang af Foundation eksamensforløb, regler og teknik
Kl. 10.00 Foundation eksamen start
Kl. 11.00 Foundation eksamen slut
  
PRINCE2® Practitionereksamen
Kl. 12.30 Registrering for Practitioner eksamen
Kl. 12.45 Gennemgang af Practitioner eksamensforløb, regler og teknik
Kl. 13.00 Practitionereksamen start
Kl. 15.30 Practitionereksamen slut
 
Passport Foundation og Practitioner eksamen aflægges på engelsk
  
 
Under beskrivelse af SPOCE PRINCE2® Foundation og Practitioner kurser kan du læse mere om APM Group Ltd. PRINCE2 eksaminer
 
OBS! - Husk at medbringe billedlegitimation (pas eller kørekort) når du møder til eksamen - er nødvendig for deltagelse i eksamen
 
SPOCE.DK tilmeldingsvilkår for PRINCE2 Passport e-learning kurser
 
PRINCE2® Passport er i Danmark tilgængelig som:
 
PRINCE2® Passport Foundation 6.500,- DKK ekskl. moms (8.125,- DKK inkl. moms) indeholdende:
 • PRINCE2® Passport enkeltbruger licens – tidsbegrænset 12 måneder
 • Engelsk PRINCE2® manual “Managing Successful Projects – PRINCE2” 2009 edition
 • Én engelsk APM Group PRINCE2 Foundation eksamen på en PRINCE2® Passport eksamensdag efter eget valg inden for den 12 måneders licensperiode
 
PRINCE2® Passport Foundation-Practitioner 11.500,- DKK ekskl. moms (14.375,- DKK inkl. moms) indeholdende:
 • PRINCE2® Passport enkeltbruger licens – tidsbegrænset 12 måneder
 • Engelsk PRINCE2® manual “Managing Successful Projects – PRINCE2” 2009 edition
 • Én engelsk APM Group PRINCE2® Foundation eksamen på en PRINCE2® Passport eksamensdag efter eget valg inden for den 12 måneders licensperiode
 • Én engelsk APM Group PRINCE2® Practitioner eksamen på en PRINCE2® Passport eksamensdag efter eget valg inden for den 12 måneders licensperiode
 
Opgradering af PRINCE2® Passport Foundation til PRINCE2® Passport Practitioner 5.000,- DKK ekskl. moms (6.250,- DKK inkl. moms)
 •  Ønsker du at opgradere din PRINCE2® Passport Foundation til en PRINCE2® Passport Practitioner, skal dette ske inden for licensperioden på 12 måneder fra initiering af din PRINCE2® Passport Foundation licens
 •  Opgraderingen indeholder én engelsk APM Group PRINCE2® Practitioner eksamen på en PRINCE2® Passport eksamensdag efter eget valg inden for den oprindelige 12 måneders licensperiode
 
 
Du har allerede bestået en PRINCE2 Foundation eksamen og ønsker en PRINCE2 Practitioner eksamen, så valg:
PRINCE2® Passport Practitioner 6.500,- DKK ekskl. moms (8.125,- DKK inkl. moms) indeholdende:
 • PRINCE2® Passport enkeltbruger licens – tidsbegrænset 12 måneder
 • Engelsk PRINCE2® manual “Managing Successful Projects – PRINCE2” 2009 edition
 • Én engelsk APM Group PRINCE2® Practitioner eksamen på en PRINCE2® Passport eksamensdag efter eget valg inden for den 12 måneders licensperiode
 
Du har allerede bestået en PRINCE2 Practitioner eksamen og ønsker en PRINCE2 Practitioner Re-registrerings eksamen, så valg:
PRINCE2® Passport Practitioner Re-registrering 5.900,- DKK ekskl. moms (7.375,- DKK inkl. moms) indeholdende:
 • PRINCE2® Passport enkeltbruger licens – tidsbegrænset 12 måneder
 • Én engelsk APM Group PRINCE2® Practitioner Re-registreringseksamen på en PRINCE2® Passport eksamensdag efter eget valg inden for den 12 måneders licensperiode
       Bestil PRINCE2® Passport Practitioner Re-registrering
 
TEKNISKE MINIMUMSKRAV TIL DIN PC
 • Windows 7, Vista, XP eller MAC OSX eller LINUX
 • Internet browser
 • Acrobat Flash Player og Acrobat Reader
 • 1 GBytes RAM og 1 GBytes fri harddisk plads
 • Lydkort og højttalere/hovedtelefoner
 • Super VGA 1024 x 768
 
Ønsker du at bestille PRINCE2® Passport e-learning eller yderligere information om PRINCE2® Passport e-learning, så venligst kontakt os på e-mail eller via telefon på 70 20 79 01
 
Vi ser frem til at høre fra dig.