Spoce

Her er du: Forsiden - MoV

Management of Value - MoV®


Der har sandsynligvis aldrig været et så stort pres på personer og organisationer i såvel den offentlige som den private sektor om at yde mere og mere for mindre og mindre. Dette sætter organisationer under et hidtil uset pres for at finde de ressourcer til at opfylde de basale og ofte stigende krav til kvaliteten i produkter og services. Der er et klart behov for at matche, hvad der leveres i forhold til de tilgængelige ressourcer, uden at underminere den basale kvalitet i produkter og services samt at være i stand til at tage beslutninger, som at maksimere værdi. 

Management of Value (MoV®) er udviklet ud fra afprøvet og succesfuld praksis omfattende mange sektorer over mange år. MoV® manualen stemmer overens med Cabinet Office metoder for styring af Programmer (MSP®) og Projekter (PRINCE2®).

MoV® beskriver kendte metoder og teknikker for styring af værdi, men anvendelsen heraf, har ofte været forkert eller metoderne og teknikkerne har ikke været anvendt.

Intentionen med MoV® er at assistere organisationer i at anvende en succesfuld gennemprøvet metode for styring af værdi som et supplement til deres eksisterende management praksis, således at de kan forøge værdien i deres leverancer samtidig med at de anvender ressourcerne mere optimalt.

MoV® har, som de øvrige Cabinet Office metoder, til formål at forbedre præstationen for dem, der er involveret i styring af portofølger, programmer og projekter i såvel den offentlige som den private sektor, men herudover er MoV® også anvendelig til forbedring af den operationelle effektivitet.

MoV® er struktureret omkring fire integrerede elementer:

1. Principper: faktorer der understøtter MoV® 

2. Processer og Teknikker: metoder og værktøjer, som anvendes af MoV® 

3. Tilgang: hvordan MoV® anvendes i portofølger, programmer og projekter

4. Miljø: reaktion på eksterne og interne påvirkninger

MoV® manualen indeholder tillige information om, hvorledes MoV® kan integreres i organisationen og fire appendikser omfattende: struktur og indhold i dokumentation, en teknikværktøjskasse, hvorledes et MoV® sundhedstjek udføres i en organisation og endelig, hvordan man undersøger og forbedre MoV® modenheden.

MoV® er beregnet til at informerer ledere om, hvorledes værdistyring kan blive en del af deres styring af: portofølge, programmer og projekter for en effektiv understøttelse af realisering af strategier.

MoV® er målrettet til de personer, som er involveret i at lede, styre, supportere portofølger, programmer og projekter, hvilket omfatter personer i: topledelsen, Styregrupper, Programledere, projektledere, samt personale i program- og projektkontorer.

MoV® er relevant i portofølger, programmer og projekter. I en MoV® sammenhæng afspejler portofølger organisationens strategiske mål og sætter dagsordenen for de programmer, som leverer realiseringen af de strategiske mål ved anvendelse af projekter, der leverer det output, som er nødvendige for at programmet kan levere de ønskede resultater (outcomes). outputs og erfaringer fra anvendelsen af MoV® rapporteres løbende for deling af viden og forbedring af MoV® anvendelsen.

MoV® supplere formålet med PRINCE2® (succesfuld levering af forretningsbegrundet udbytte gennem projekter) og MSP® (organisatoriske forandringer) ved maksimering af værdien i programmer og projekter.

 
MoV® information MoV® links

Introduktion til MoV® (Dansk)

 

MoV® brochure (Engelsk)

 Best Practice MoV webside (Engelsk)

MoV® Værdikæden, PRINCE2 og MSP (Dansk) 

 MANAGEMENT OF VALUE GROUP

MoV® Nyhedsbrev - tilmeld dig her og du vil være opdateret på MoV® udviklingen

 
 
Her kan du læse udvalgte afsnit i MoV® manualen på Googles Books
 
Du kan bestille MoV® manualen direkte hos os her

Eller

Du kan bestille MoV
®
 manualen i England på dette link 
 
 Vil du gerne vide mere om Management of Value,
så venligst send en e-mail eller ring til os på +45 70 20 79 01