​Managing Successful Programmes (MSP®) Practitioner

Kursets målgruppe

Kurset er målrettet til dig, som har gennemført et MSP® Foundation kursus og her bestået MSP® Foundation eksamen.

​​

Kursuskalender og kursustilmelding

Kurset afvikles i en blanding af teoretisk gennemgang af MSP® sammenholdt med praktiske opgaver ledet af en APM group approved MSP® trainer med praktisk erfaring i såvel programledelse som projektledelse. De praktiske opgaver løses i grupper og individuelt med fokus på den practitioner eksamen, som afholdes den sidste kursusdag.​

Kursisternes resultat

Beståelsesprocenten på MSP® Practitioner eksamen er 94%

Kursisterne opnår gennemsnitlig 64% af de mulige 80 point ved MSP®Practitioner eksamen. Beståelsesgrænsen er 50% .

Dette resultat er et udtryk for, at kursisterne har tilegnet sig en omfattende viden om MSP®, som viser, at de er i stand til at anvende MSP® i praksis.

​Kursusmateriale

På dette kursus anvendes følgende kursusmateriale, som er inklusive i kursusprisen

  • Managing successful programmes (MSP®) manual​
  • Pre-event study guide & computer-based training web-site

Det forudsættes at du er i besiddelse af en MSP® manual 2011 edition

Kursuskalender og kursustilmelding

Kursusprogram

Kursusdag 1 - Forberedelse af MSP® Practitioner eksamen

På denne kursus dag fokuseres på MSP® Practitioner eksamen ved en gennemgang af struktur for MSP® Practitioner eksamen samt den hertil hørende eksamensteknik. 

Du opnår gennem praktiske øvelser en beherskelse og forståelse af den eksamensteknik, som er nødvendig for at kunne formidle din erhvervede MSP® viden på tilfredsstillende vis og bestå MSP® Practitioner eksamen.

Erfaringen har dog vist, at den grundige og dybe bearbejdning af den erhvervede MSP® viden i forberedelsen til MSP® Practitioner eksamen, vil give dig en dyb forståelse af MSP®, og dermed øget muligheden for at drage nytte af den erhvervede viden.

Kursusdag 2 - MSP® practitioner eksamen

​MSP® Practitioner kurset afsluttes med den internationale APMG akkrediterede MSP® Practitioner eksamen, der er en 2½ timers multiple-choice eksamen, hvor MSP® manualen er det eneste tilladte hjælpemiddel. Den MSP® manual som du medbringer til MSP® Practitioner eksamen må ikke have indstik, isatte noter eller lign. 

MSP® Practitioner eksamen anvender objektive test spørgsmål, hvor kursisten skal vælge svaret på et spørgsmål ud fra et sæt givne svarmuligheder, hvor rigtige og forkerte svar på forhånd er givet.

Til MSP® Practitioner eksamen er det muligt at opnå 80 point. Der skal opnås 40 point (50%) i de 8 spørgsmål for at bestå eksamen.

MSP® Practitioner eksamen afholdes under UKAS akkrediterede regler fra APMG Ltd. og kan udelukkende afholdes af en MSP® akkrediteret trænings organisation, som SPOCE Project Management Limited.

Alle eksamensbesvarelser sendes til APMG i England for endelig kontrol. Efter ca. 2 - 4 uger vil du kunne downloade sit eksamensbevis fra din APMG konto og være optaget på AXELOS register over succesfulde MSP® kandidater.

Denne liste er dit officielle bevis for at du har gennemført og bestået den officielle MSP® eksamen.

Eksamensbesvarelsen kontrolleres elektronisk umiddelbart efter afslutning af eksamen og du får besked om sin præstation ca. 20 minutter efter eksamensafslutning.

Kursuskalender og kursustilmelding

The MSP® and PRINCE2® Licensed Affiliate logos are trademarks of AXELOS Limited, 

used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

MSP®, PRINCE2®, MoV® and ITIL® are Registrered Tademarks of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved

The SPOCE logo is a Trade Mark of SPOCE Project Management Limited​